Taisyklės

Portale galima nemokamai skelbti informaciją, kuri nepažeidžia LR įstatymų ir šių taisyklių.
Portalo administracija neprisiima atsakomybės už publikuojamų skelbimų turinį. Už skelbiamą informaciją atsako skelbimo autorius.
Šios taisyklės gali būti bet kada pakeistos be jokio įspėjimo.

Draudžiama skelbti informaciją, kuri:
  • jau yra paskelbta
  • yra parašyta vien didžiosiomis raidėmis
  • neatitinka pasirinktos temos
  • yra pornografinio ar erotinio turinio
  • yra piktybinė ar joje vartojama necenzūriniai, įžeidžiantys žodžiai
Kitos nuostatos

Baigusių galioti skelbimų kontaktinė informacija pašalinama, skelbimai saugomi archyve.
Portalo administracija turi teisę trinti bet kurį skelbimą be atskiro perspėjimo.