„Nasdaq Vilnius“ - Visuotinė lietuvių enciklopedija

Vertybinių popierių biržos prekybos sistema

Šis sąrašas suteiks galimybę investuotojams prekiauti bendrovių, kurios yra listinguojamos kitose EEA reguliuojamose rinkose ar prekiaujamos daugiašalėse prekybos sistemose, akcijomis.

vertybinių popierių biržos prekybos sistema

Nuo šių metų gruodžio 6 d. Nasdaq Baltijos biržos vykdo šio sąrašo prekybos priežiūrą, o emitentų priežiūra vykdoma tose rinkose, kuriose emitentai kreipėsi dėl listingavimo ar įtraukimo į prekybą. Emitentui nėra taikomi Biržos nustatyti informacijos atskleidimo reikalavimai.

vertybinių popierių biržos prekybos sistema

Emitentui taikomi informacijos atskleidimo reikalavimai, pagrįsti emitento buveinės valstybės narės teisės aktais ir reguliuojamos rinkos arba daugiašalės prekybos sistemos, kurioje emitentas pateikė paraišką dėl įtraukimo į prekybos sąrašą ir ar prekybos, taisyklėmis. Birža pateikia investuotojams informaciją nuorodas apie emitentą ir reguliuojamą rinką arba daugiašalę prekybos sistemą, kurioje emitentas pateikė prašymą dėl listingavimo ir arba dėl įtraukimo į prekybą.

vertybinių popierių biržos prekybos sistema

Platus duomenų, analizės, programinės įrangos ir paslaugų spektras leidžia klientams patikimai optimizuoti ir įgyvendinti savo verslo vizijas.

Daugiau informacijos apie bendrovę, technologinius sprendimus bei karjeros galimybes rasite čia: Linkedin, Twitter Nasdaqarba www.

ELEMENTARU - Kaip veikia vertybinių popierių birža? - Pinigų karta -- Laisvės TV

Daugiau informacijos rasite čia: nasdaqbaltic. Įspėjamasis pranešimas Informacijoje, pateiktoje šiame pranešime spaudai, yra į ateitį nukreiptų pareiškimų, kurie nėra aiškiai apibrėžti ir yra susiję su įvairiomis rizikomis.

Nasdaq įspėja, kad bet kokia į ateitį nukreipta informacija negali būti laikoma garantija dėl bet kokių ateities rezultatų pasiekimo, ir Nasdaq nekontroliuoja veiksnių, kurie gali paveikti tokius faktinius rezultatus.

vertybinių popierių biržos prekybos sistema

Nasdaq neprisiima jokios atsakomybės viešai atskleisti bet kokių į ateitį nukreiptų pareiškimų.